„Co finansuje osobie leżącej NFZ?” Takie pytanie od naszych klientów słyszymy najczęściej. Przygotowaliśmy parę podpowiedzi, które ułatwią Państwu poruszanie się w zawiłościach systemu. Zatem co możemy otrzymać przy wypisie ze szpitala? Jaka pomoc doraźna należy się osobie chorej – leżącej w domu?

dofinansowanie nfz na sprzęt rehabilitacyjny

Bardzo często, w naszej codziennej pracy, pacjenci i ich opiekunowie zadają nam mnóstwo pytań dotyczących tego, jaka pomoc im się należy i gdzie tej pomocy szukać. Niestety, system jest mało przejrzysty. Jako opiekun osoby chorej pewnie czujesz się zagubiony. Tym bardziej że w wielu przypadkach trudna sytuacja zapewnienia opieki osobie najbliższej spada na najbliższych jak przysłowiowy „grom z jasnego nieba”. Poniżej, w punktach, postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

Czy materac antyodleżynowy jest dofinansowany przez NFZ? W jaki sposób można otrzymać dofinansowanie?

NFZ dofinansowuje materac antyodleżynowy w 70%. Można otrzymać na niego zlecenia w dzień wypisu ze szpitala (jeżeli pacjent jest hospitalizowany) lub dzień po wypisie w poradni rodzinnej. Jeżeli pacjent przebywa w domu, takie zlecenie może otrzymać bezpośrednio z poradni rodzinnej. Szpital/poradnie generują zlecenia na sprzęt on-line, tak jak e-receptę. Wystarczy, że w sklepie medycznym podasz kod zlecenia i PESEL pacjenta. Wiele poradni nie wymaga osobistej wizyty opiekuna. Możesz zarejestrować osobę chorą w ramach „teleporady”. Kod/zlecenie (dzisiaj to jest równoznaczne) może wypisać również pielęgniarka w poradni rodzinnej lub pielęgniarka środowiskowa podczas wizyty domowej (w tym przypadku nie zawsze ma do tego odpowiedni sprzęt, ale może zrobić to po powrocie do placówki i podać kod zlecenia telefonicznie).

Czy pampersy/pieluchomajtki są refundowane przez NFZ?

Na produkty higieniczne możesz uzyskać refundację z NFZ. W tym przypadku jednak lepiej od razu udać się do lekarza rodzinnego po kod zlecenia. Możesz zrobić to dzień po wypisie ze szpitala lub – jeżeli pacjent nie jest hospitalizowany – od razu udać się do poradni.  

Cewniki do ssaków medycznych/worki stomijne – jak dostać dofinansowanie NFZ?

W przypadku refundacji ssaków medycznych i worków stomijnych procedura jest taka sama jak w przypadku pampersów.

Czy łóżka rehabilitacyjne i koncentratory tlenu są refundowane przez NFZ?

Niestety, NFZ nie refunduje kosztu wynajmu łóżka rehabilitacyjnego i koncentratora tlenu.

Czy wózki inwalidzkie są refundowane przez NFZ?

Wózki inwalidzkie są refundowane i co istotne: w większości przypadków nie wymagają dopłat Pacjenta. Kod na wózek można otrzymać od lekarza rodzinnego lub przy wypisie ze szpitala, analogicznie jak w przypadku materaca antyodleżynowego.

Jak pomoc doraźna z poradni rodzinnej przysługuje pacjentowi leżącemu?

W poradni rodzinnej możemy zamówić domową wizytę lekarską oraz cykliczne wizyty pielęgniarki środowiskowej.

Czy pacjentowi leżącemu należy się bezpłatna rehabilitacja domowa?

Niestety nie, taka rehabilitacja przysługuje tylko pacjentom z orzeczeniem o znacznym stopniu        niepełnosprawności.